Jonáš Czesaný - český malíř a umělec
Vítejte na oficiálních stránkách Jonáše Czesaného - českého malíře a umělce. Naleznete zde jeho práce z posledních desíti let, přehledně roztříděné podle let(years), nebo podle cyklů (works). V sekci Contact naleznete na Jonáše Czesaného kontakt pokud byste měli zájem o koupi či výstavu jeho obrazů.

back Jonáš Czesaný Infoforward bibliography forward

Holesovice / Vernon / 2007

Jonáš Czesaný patří ke generaci malířů nastupujících na českou scénu na přelomu století. Nejranější autorovy práce, ještě z doby studia na pražské AVU (prof. F. Hodonský, prof. V. Kokolia), se vyrovnávají s tématem krajiny se specifickým zaměřením na vnitřní krajinu prožitku a prožívání. V prvních ucelenějších obrazových souborech, v nichž se uplatňuje autorův prohlubující se zájem o figuru a předmětnost, vytváří podivně bizarní svět, v němž hraje nejprve důležitou roli smysl pro grotesknost, absurditu a černý humor, později spíše melancholie a skepse. Od začátku je tu přítomen také prvek odlehčení a sebeironie – například starší obrazy malované nebo stříkané na netrvanlivý molitan. Výběr z malířského díla prezentoval Jonáš Czesaný na dvojvýstavě ve Veletržním paláci v roce 2005 (společně s Jakubem Špaňhelem). K výstavě vydala Národní galerie menší katalog.

Velkoformátovými obrazy se Czesaný obrací k místům svého pražského bydliště. Portrétuje převážně holešovickou moderní zástavbu a zkoumá její tvarová a měřítková specifika (Veletržák, 2006). Nachází prostředí, které důvěrně zná, a které mu umožňuje vstoupit za objektivní kulisy místní architektury, aby tu nacházel odrazy vlastní citlivosti a melancholie (ZŠ, 2006). Malířskými prostředky vstupuje do „životního ghetta“ daného podmínkami a dlouhodobou existenční symbiózou (Věžák, 2006). Jsou to „prožitá“ teritoria, kde zůstalo stráveno mnoho vzácného času. V detailech se reflexe Holešovic ozývá i v cyklu Holubů (2006). Podobizny jednotlivých ptačích poddruhů ironizuje Czesaný názvy (Plebejec, Aristokrat, oba 2006) a vyjadřuje jim tak individuálně cítěné sympatie či averze.

Jonáš Czesaný si za poměrně krátkou dobu vytvořil vlastní specifickou obrazovou poetiku odehrávající se v obrazových sériích a cyklech. Zdánlivě banální výjevy v sobě skrývají potměšilé jinotaje a naléhavá generační sdělení. V Czesaného civilním světě bez přílišných iluzí, kde citelně uplývá čas, se nelze, i přes dílčí úspěchy a radosti, na dlouho zabydlet.

Petr Vaňous, nezávislý kurátor, redaktor A2